2701m_red_original-reskt.jpg

counterfeit canada goose whistler 2015

5 grunner unti å utvikle app for iOS før Android
Det counterfeit canada goose whistler 2015 mange som lurer på hvorfor virksomheter fortsatt velger å utvikle apper til iOS først fremfor Android, til tross for at det selges flere smarttelefoner som kjører Google sitt mobile OS – Android, sammenlignet med Apple sitt iOS. Jeg har spurt noen norske utviklere om deres vurderinger, brukt egen innsikt, men ikke minst saumfart nettet (jepp – Googlet litt) etter fornuftige svar på hvorfor det fortsatt counterfeit canada goose whistler 2015 fornuftig og riktig å utvikle apps til iOS først fremfor Android.

For de som skal utvikle en app virker det som et veldig enkelt valg hva som counterfeit canada goose whistler 2015 best å begynne med. Driver du en bedrift kan du ikke velge basert på egne følelser; om du er en Android-fan eller en iPhone-fan bør ikke spille noen rolle. Er du en iPhone-fan derimot er det jo en win-win, for driver du egen virksomhet bør du velge den plattformen som er best for din bedrift, og det er helt åpenbart at det tryggeste valget for maksimal ROI hva gjelder en app i dag er på iOS.

Her er kanskje de 5 viktigste grunnene:

Etter hva jeg vet finnes det ikke en ordentlig oversikt over antallet norske apps til iOS og Android, men det er grunn til tro – gitt tilbakemeldingene jeg har fått fra flere norske utviklere – at det er utviklet langt flere apps til Apple sitt OS enn til Google Android i Norge – og segmenterer man mellom telefoner og nettbrett er forskjellene enda større og tydeligere.

I følgeTNS Gallup hadde 1 million nordmenn skaffet seg et nettbrett etter første kvartal 2012. 700, 000 av disse var en iPad. Globalt hadde Apple solgt 11, 8 millioner nettbrett bare i løpet av dette kvartalet. I andre kvartal solgte Apple derimot hele 17 millioner iPads – en vekst på 44 prosent kvartal over kvartal. Hvis Norge hadde tilsvarende vekst vil det si at over 1 million nordmenn i dag har en iPad, hvilket tilsvarer 20 prosent av befolkningen. Forutsetter vi at de andre nettbrettene vokste like raskt (uten at jeg kan bekrefte hvorvidt de vokste like raskt, saktere eller raskere) så finnes det i dag nesten 1, 5 millioner nettbrett, hvor iPad har en betydelig markedsandel på +/- 70 prosent – noe som er ca 10 prosent mer enn hva den globale markedsandelen er. Skal du utvikle en app i dag bør du vurdere nettbrett, og skal du vurdere nettbrett bør du utvikle til IOS først.

De fleste utviklere i dag – kan det synes som – er unisont enige om at det beste er å utvikle apps til iOS-plattformen først.

Det er alltid kjekt å vise til Finn. no, og de skal ha kudos for at de er så villige til å dele verdifull innsikt. 23. mai i år lanserte Finn. no sin Android-app på Google Play, to dager etter at de hadde lansert iPad-appen sin på App Store. På en måned hadde iPad-appen blitt lastet ned 100, 000 ganger mot 10, 000 ganger på Android.

Som i statistikken fra Finn. no er også Android 2. 3 mest brukt – mer spesifikt 2. 3. 3, med over 55 prosent av telefonene. 75 prosent av Android-telefonene kjører altså med et OS som er over 2 år gammelt. I 2011 var over 90 prosent av brukerne på 2. 3 og 2. 2, så med et enda mer fragmentert marked byr det på ytterligere utfordringer for utviklere.

Legger man så til alle hardware-forskjeller det finnes på de forskjellige telefoner hva gjelder minne, prosessor, skjermstørrelse etc, så byr dette på et mye større arbeide for en utvikler fremover de få varianter av hardware og OS man må forholde seg til på en iOS-plattform.

Det høres ikke billig ut, og bortimot umulig hvis vi snakker om norske forhold.

[table id=3 /]

Skal du utvikle en app – eller bruke et utviklerselskap til å lage en app for deg – så ønsker du deg all den markedsføring du kan for at så mange som mulig innenfor din målgruppe eller målgrupper skal laste den ned. Har du satt til side et markedsføringsbudsjett så er du heldig. Lanserer du en app til iOS er sannsynligheten derimot stor for at en eller flere av de uttallige bloggerne i ut- og innland plukker opp nyheten og skriver om den – helt kostnadsfritt.

Om det så er at Android-brukere er din primære målgruppe, kan det være mye å hente på å lansere appen først på iOS, fordi du vil rett og slett kunne oppleve en bedre markedsføringseffekt og viralspredning.

I følge en rapport fra Newzoo i may 2012 bruker iOS-brukere hele 5 ganger mer penger på apps enn Android-brukere – når det kommer til spill i denne sammenhengen. I USA har antallet mennesker som spiller på mobile enheter økt fra 75 til over 100 millioner brukere det siste året, og i mars 2012 stod iOS-kjøp for hele 84% av all omsetning på de 200 mest omsatte spillene fordelt på alle iOS-enheter (iPod touch, iPhone og iPad) i AppStore og Google Play kombinert.

Jeg spurte Thomas Olsson i Vender hva han mente om den typiske iOS-bruker vs Android og fikk følgende svar:


– Vi registrerer at iOS-brukeren gjennomsnittlig er en mer aktiv bruker, og at terskelen er lavere for å laste ned nye apps. Men vi tror dette vil jevne seg ut med tiden, ettersom Android vokser hurtigere enn iOS.

Jørn Angeltveit i Optimale Systemer deler ikke Thomas sin oppfattelse:

– Nei, har egentlig ikke gjort meg opp en formening om det er så store forskjeller og tror vel også at den markante forskjellen er således oppskrytt.

Begge bekrefter derimot at de sjeldent eller aldri utvikler en app til Android først, men til iOS, og Thomas Olsson følger opp med å forklare hvorfor:

– Vi baserer dette på type app og publikum. Når en kunde skal teste ut hos et begrenset antall storbrukere før en full roll-out, anbefaler vi å kjøre ios først, for å lage én god app innenfor fornuftige budsjetter. Utfordringene med produsenter/modeller/skjermer på Android gjør av vi i dette tilfellet vil anbefale å vente med Android-utvikling til man ser om appen svømmer eller ikke.

Jeg spurte også rundt på Facebook, Twitter og Google+ for å finne ut mer hva folk mente forskjellene var, men fikk egentlig ikke så mange fornuftige svar. I en undersøkelse jeg kjørte på egen blogg i januar 2012 spurte jeg blant annet om hvilke kriterier som var viktig ved valg av en smarttelefon, og selv om alle først og fremst var mest opptatt av hvilket OS enheten kjørte, så var det forholdsvis markante forskjeller mellom iOS- og Android-brukere:

Hypotesen om at iOS-eiere bruker mer penger på apps enn Android-eiere bekreftes på mange måter av TNS Gallup også – i alle fall hva gjelder iPad oppimot inntektene til de som eier en iPad.

– Det er fremdeles en systematisk sammenheng mellom husstandsinntekt og tilgang på mediebrett. Runt 50 prosent av de med husstandsinntekt over 800. 000 kroner har Ipad. Videre er bruk av mediebrett langt hyppigere blant innovatører og tidligere brukere av ny medieteknologi i forhold til resten av befolkingen, forteller Knut-Arne Futsæter, forskningsleder for medier i TNS Gallup, til Kampanje.

Sannsynligheten er altså større for at du vil tjene/omsette mer penger på din app til iOS enn til en Android-enhet!

Mens både Android- og iOS-brukere har økt antall gjennomsnittlige apps de laster ned per måned fra 32 i 2011 til 41 i 2012 (i følge Nielsen) så kunne samme rapport også konkludere med at det er rett og slett flere iOS-brukere som laster ned apps – 88 prosent – mot kun 74 prosent av Android-brukerne.

I Norge kan vi se av statistikken fra Statcounter at iOS er også mye større enn Android når det kommer til nettbruk, med respektive 52 prosent på iOS, mot 37 prosent på Android.

Tilsvarende tendens ser vi også på den mobile trafikken hos Finn. no, dog med en enda klarere favorisering av iOS.

Andelen til iOS er faktisk økende – fra juni 2010 med rett over 70 prosent av nettrafikken, til juni 2012 hvor andelen begynner å nærme seg hele 80 prosent. Android øker ikke overraskende mye – mens andre; Symbian med flere er den store taperen. Fra Finn. no har jeg fått vite at mobiltrafikken fra Windows-plattformer er så marginal at den ikke så langt er verdt å ta ut i egen graf.

Jeg har forsøkt etter beste evne å gi objektive vurderinger av hvorfor det er viktig – og riktig – å lansere apps til iOS først fremfor Android. Det er derimot ikke slik at det er riktig å ikke lansere en app til Android, men skal du som bedrift hensynta markedet, utviklingskostnader, inntjeningspotensiale og bruk, tyder alt på at iOS er det beste stedet å starte. Enda tydeligere blir denne konklusjonen hvis du kun vurderer nettbrettet som sådan – der står Apple sitt iOS enda sterkere.

Jeg har som nevnt vært i kontakt med noen få app-utviklere i Norge for å få deres vurderinger av app-markedet, men på langt nær vært i kontakt med alle.

Er du en utvikler, eller kjenner du noen som utvikler apper i det norske markedet, hadde jeg satt veldig pris på om du ville tatt deg tid til å svare på spørsmålene under.

Når jeg har fått inn tilstrekkelig med svar vil jeg lage en egen sak om det norske app-utviklingsmarkedet – med en så komplett som mulig oversikt over de forskjellige aktørene som finnes «der ute».