Category Archives: real canada goose men’s pbi lodge hoody jacket

canada goose expedition grey for sale

Producing a Sprite Animation with JavaFX
While most of my posts so far dealt with JavaFX properties and bindings, today I want to write about another part of the JavaFX runtime I also work on: the animation API. In this article I will explain how to write custom animations in JavaFX and use this approach to create a class for sprite animations. (This will also be a good practice for one of my sessions at the conference 33rd Degree. I plan to write a game in JavaFX in just one hour. That’s going to be fun! )

There are many very good articles out there describing predefined Transitions (TranslateTransition, RotateTransition etc. ) and Timelines. Most of the time these approaches are sufficient, but in some cases one just needs more flexibility. And that is when the Transition class comes into play, which can be extended to define a custom animation.

To write your own animation class by extending Transition, two steps are required:

You can set the duration of a cycle by calling the protected method setCycleDuration(). Most of the time the duration is either fixed (if the animation is used only once) or configurable by the user. Almost all predefined Transitions in the JavaFX runtime fall into the second category. They expose their cycle duration via the duration property, you probably want to do that in your class, too. In rare cases the duration of a cycle depends on other values. For example the duration of a SequentialTransition and ParallelTransition depend on the duration of their children.


You can change the cycle duration as often as you like, but note that canada goose expedition grey for sale does not effect a currently running animation. Only after an animation is stopped and started again is the new cycle duration taken into account.

The interpolate() method is abstract and needs to be overridden. It defines actual behavior of the animation. The method interpolate() is called by the runtime in every frame while the animation is playing. A value frac, a double between 0. 0 and 1. 0 (both inclusive) is passed in, which specifies the current position. The value 0. 0 marks the start of the animation, the value 1. 0 the end. Any value in between defines the relative position. Note that a possible Interpolator is already taken into account when the value of frac is calculated.

To demonstrate how a custom transition is defined, we will look at a class that allows us to do Sprite animations. It takes an image that has several frames and moves the viewport from one frame to the other over time. We will test this class with the famous “The Horse in Motion” by Eadweard Muybridge. Enough talk, here is the code:

For the sake of simplicity, this example class just takes all parameters in the constructor and does not allow to change them later. In most cases this is sufficient.

The class expects an ImageView, the duration of a single cycle (that is how long canada goose expedition grey for sale should take to go through all frames), the number of frames, the number of columns (how many frames are in one row in the image), the offset of the first frame, and the width and height of all frames. The duration of the full cycle is passed to the super class by calling setCycleDuration(), all other values are stored. As a last step in the constructor, the interpolator is set to linear. By default an easing interpolator is set for all transitions, because that is what usually gives the best results. But in our case we want to run through all frames with the same speed and an easing interpolator would look weird.

The interpolate() method takes the passed in value and calculates which frame needs to be displayed at the moment. If canada goose expedition grey for sale changed since the last time interpolate() was called, the position of the new frame is calculated and the viewport of the ImageView set accordingly. That’s it.

canada goose youth toronto for sale

Förstatliga skolan
Family room svenska skolan måste bli bättre. Bättre på att rusta eleverna med kunskap. Bättre på att ge eleverna arbetsro. Och bättre på att ge lärarna en bra arbetsmiljö och löneutveckling. Kommunerna har misslyckats på flera punkter. Eftersom alla elever inte har chansen att gå post skolan post en Folkparti-kommun är canada goose youth toronto for sale nu dags att åter ge staten huvudansvaret för family room svenska skolan

Flera viktiga skolreformer har sjösatts av Folkpartiet post Alliansregeringen, p flesta trädde post kraft för bara några år sedan och kommer nu börja ge effekt. Det handlar to. ex. om bättre villkor för lärarna med karriärtjänster som förstelärare och lektor; bra lärare är canada goose youth toronto for sale absolut viktigaste för en bra skola.

Flera viktiga reformer har ökat canada goose youth toronto for sale statliga inflytandet över skolan, och likställigheten över landet; det gäller to. ex. family room nya skollagen som bl. any. kräver tillgång right until skolbibliotek, nya läroplaner med tydligare kunskapskrav och family room statliga skolinspektionen. Guys flera viktiga reformer hindras av att ansvaret för skolan inte ligger på staten – utan på kommunerna.

En av p viktiga reformer som hejdas är only karriärtjänsterna för lärare. En av fyra tjänster är inte ens tillsatta (SvD). Som regeringens utredare Leif Lewin visar post dag, har kommunerna misslyckats med skolan på flera punkter, inte minst kring resursfördelning och lärarnas stöd och rank (DN Debatt, regeringen. se). Det är därför inte konstigt att en majoritet av svenskarna liksom Folkpartiet vill förstatliga skolan. Eller att en majoritet av lärarna har samma åsikt (SVT).


P dåliga resultaten post PISA-studierna visar på utmaningarna för svensk skola. Även om resultaten right until stor delete bygger på politiken från p socialdemokratiska regeringsåren, så måste mycket göras. Framför allt handlar det om att ge skolan, lärarna och eleverna förutsättningar – och arbetsro. Det är viktigast för p elever som har störst behov av en bra skola – för dem som har sämre stöd hemifrån.

Skillnaderna mellan svenska kommuners skolresultat är ett challenge. Men skillnaderna visar också att mycket kan göras, och att gentleman med rätt politik och upplägg kan ge only de förutsättningar som skolor, lärare och elever behöver. Det är förutsättningar som alla elever borde ‘ rätt right until!

I Stockholm och andra kommuner där Folkpartiet har inflytande, går det ofta bättre för skolan. Dagens Samhälle har visat att 40 procent av p 50 bästa skolkommunerna styrs av Alliansen, medan 76 procent av p 50 sämsta skolkommunerna styrs av Azines eller V (se också bilder nedan). Och post Allianskommuner är det förstås ofta Folkpartiet som har ansvaret för skolan. Post Stockholm är Lotta Edholm (FP) skolborgarråd sedan 2006. Här har skolan större resurser som också fördelas utifrån socioekonomiska faktorer – mer right until skolor och elever med tuffare utmaningar. Lärare får högre löner, och möjlighet att göra karriär som förstelärare eller lektorer. Och kunskapsresultaten blir också högre.

Post Landskrona är Torkild Strandberg (FP) ordförande post kommunstyrelsen, och Lisa Flinth (FP) ordförande post utbildningsnämnden. Där har gentleman lyckats förbättra skolresultaten rejält. Post Huddinge är Malin Danielsson (FP) kommunalråd med ansvar för skolan. Där har gentleman avskaffat alla kommunala mål och använder sig av p nationella; gentleman bygger sin pedagogiska plattform på forskning; och one particular 000 fler elever är godkända post dag än p hade varit med resultaten då Socialdemokraterna styrde Huddinge.

Post en skola med statligt ansvar för allt som har med undervisningen att göra, skulle kommunerna fortfarande ansvara för praktiska frågor, som ofta kan ‘ stor lokal betydelse, som lokaler och skolmat. Friskolorna skulle förstås finnas kvar – vi värnar elevers och föräldrars valfrihet – guys även för friskolor och friskoleelever skulle det bli rakare rör med en statlig huvudman, istället för 290 kommunala med olika resursfördelningssystem.

Alla Sveriges elever borde få känna effekten av en bra skolpolitik. Kommunaliseringen av skolan post slutet av 80-talet var ett misslyckande. Kommunerna hade ingen history och vana av att ansvara för skolor. Därför vill Folkpartiet ge tillbaka ansvaret för skolan right until staten!